Ürtiker (Kurdeşen) - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
ÜRTİKER (KURDEŞEN)

Ürtiker bir hastalık değil, belirtidir. Ürtiker, deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin kaşıntılı döküntülerdir. Yaşamı boyunca her dört kişiden biri en az bir kez ürtiker geçirmiştir. Bu döküntüler bir günden fazla sürmez. Kaybolur ve tekrar vücudun başka yerinde çıkar.

Ürtiker, bazı hücrelerimizden (mast hücresi) salınan histamin’in etkisiyle ortaya çıkar. Histamin, damarlarda genişlemeye, damar duvarında geçirgenliğin artışına ve dolayısıyla damar dışına sıvı çıkışına neden olur. Bunun sonucunda cildimizde şişlikler ve kızarıklıklar oluşur. Eğer sıvı çıkışı cilt altına olursa anjioödem olarak adlandırılır. Cilt altı dokusu göz çevresi, ağız ve genital bölgelerimizde daha gevşek olduğu için anjioödem daha çok buralarda görülür.

Ürtiker süreye bağlı olarak iki başlık altında incelenir.
  1.   Akut ürtiker
  2.   Kronik Ürtiker

Altı haftadan daha uzun sürerse kronik ürtiker olarak adlandırıyoruz. Akut ile kronik arasındaki fark sadece süre ile kısıtlı değildir. Akut ve kronik ürtiker nedenleri birbirinden oldukça farklıdır.

Akut ürtiker besinler ya da ilaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonlar sırasında ortaya çıkabilir. Genellikle 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer.

Kronik ürtiker hastalarının ancak %25’inde şikayetler dış etkenlere bağlı olarak gelişmektedir. Bu etkenler fiziksel, kontakt ve kolinerjik olarak alt tipleri oluşturmaktadır. Soğuk, su, güneş ışıkları, basınca maruz kalınması ye da egzersiz gibi durumlar ürtikerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun dışındaki çoğu vakada neden tam olarak saptanamaz. Bu hastaların bir kısmında oto antikorlar (IgE reseptörüne karşı) saptanabilir.FİZİKSEL NEDENLERE BAĞLI ÜRTİKERLER
Semptomatik Dermografizm
Sert bir cisimle (kalem, tırnak ucu) çizildiğinde ödem ve kızarıklık oluşur.
Geç Basınç ürtikeri
Vücudun herhangi bir bölgesine basınç uygulandıktan yarım saat-12 saat  sonra bulgular ortaya çıkar (Sıkı çorap boğumlarında, ağır sırt çantası  vb taşındığında)
Kolinerjik ürtiker
Egzersiz, sıcak su, baharatlı yiyecekler ve heyecanlandığımızda vücut ısısının artmasına bağlı ortaya çıkar
Soğuk kontakt ürtiker
Soğuk havaya, suya ya da cisme dokunulduğunda görülebilir
Sıcak kontakt ürtiker
Sıcak cisimlere, suya ya da havaya maruz kalındığında görülür.
Egzesize bağlı
Egzersiz sırasında ve sonrasında görülür
Aquajenik ürtiker
Herhangi bir sıcaklıkta su ile temas edildiğinde (yüz-el yıkama) ortaya çıkar
Solar ürtiker
Belirli dalga boyunda güneş ışığına maruz kalındığında ortaya çıkar
Vibratuvar ürtiker
Vibrasyon yapan makinalara temas edildiğinde (mikser kullanmak, bisiklete binmek vs)
Ürtiker Semptom ve Bulgular

Ürtiker ciltte şişlik, kızarıklık ve  kaşıntının belirgin olduğu etrafı sınırlı döküntülerdir. Basmakla  solarlar ve her döküntü 24 saatten daha kısa sürer, yenisi çıkabilir.  Ürtiker ile birlikte çoğu zaman anjioödem bulguları görülebilir.  Dudaklarda, göz çevresinde ve genital bölgede şişlikler hastaların  çoğunda görülebilir.
Semptomlar geceleri hastaları daha çok  rahatsız eder. Yaşam kaliteleri (okul, iş, sosyal yaşam) olumsuz  etkilenir. Ürtiker ile beraber bazı hastalarda ateş, eklem ağrıları gibi  bulgular görülebilir.

Ürtiker Tanı

Hastalığın tanısında öykü çok önemlidir.  Hastaların bazıları şikayeti olmadığı dönemde geldikleri için ürtikerin  hasta tarafından iyi tanımlanması gerekir. Basmakla solması, ürtikerin  düzelme süresi, şikayetlerinin ne zamandan beri olduğu (akut, kronik  ayırımı için) çok önemlidir. Bu aşamada hastalara karışıklığa neden  olmamak için döküntülerinin fotoğrafını çekmelerini tavsiye edebiliriz.  Ürtikerin hangi şartlarda ortaya çıktığı (besinler, ilaçlar, fiziksel  nedenler) iyi tanımlanmalıdır. Bu bilgiler tanısal işlemler için hekime  yol gösterici olacaktır.
Şikayetlerinin yaşam kalitesini (okul, iş ya da sosyal yaşam) nasıl etkilediği bilinmelidir.
Ürtikeri olan hastalarda tanısal  işlemlerin temelini hastanın öyküsü oluşturmaktır. Tanıya yönelik olarak  yapılacak testler ne yazık ki bize pek yardımcı olmamaktadır.  Laboratuvar analizleri olası etiyolojik nedenleri araştırmak amacıyla  yapılmaktadır.
Rutin uygulamada kan sayımı dışında  öyküde alerjik reaksiyonlar düşünülüyorsa deri prik testleri  yapılabilir. Kronik ürtikerde otoimmüniteyi göstermek amacıyla otolog  serum testi yapılabilir. Bu test ile hastanın IgE reseptörlerine karşı  antikor varlığı gösterilebilir. Dışkıda parazit ve otoimmün hastalıklar  (troidit, Sistemik lupus eritematozis, Romatoid artrit) açısından  laboratuvar testleri yapılabilir.
Cilt biyopsisi kronik ürtikerli hastalarda önerilmez. Ancak ayırıcı tanı amacıyla yapılabilir.
Tanısal testler daha çok fiziksel  nedenler ile ortaya çıkan ürtikerler için yapılabilir. Bu testler her  duruma özgü olarak tanımlanmıştır. Testler için tıklayınız.

Ürtiker Tedavi

Ürtikerin nedeni belirlenebilirse ondan  kaçınmak tedavinin esasını oluşturmaktadır. Antihistaminik ilaçlar  ürtikeri ve anjioödemi kontrol etmede başarılıdır. Antihistaminik  ilaçlar histamin’in etkisini bloke ederek kaşıntıyı ve ürtikerin  tekrarlamasını önler.
Eğer standart tedaviye rağmen  şikayetleriniz kontrol edilemiyorsa doktorunuz ilaçlarınızda düzenleme  yapacaktır. Alternatif ilaçlara geçebilir ya da doz artırımı yapabilir.  Kullandığınız ilaçlara bağlı semptomlar ortaya çıkıyorsa (ACE  inhibitörleri vs) ilacınızın hekiminiz tarafından bir diğerine  değiştirilmesi gerekir.
Kronik ürtikeri olan hastalarda çoğu  zaman semptomları kontrol etmede başarılı olamayabiliriz. Son yıllarda  anti-IgE tedavisi ile iyi sonuçlar alınmaktadır.
Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön