Nitrik Oksit Ölçümü - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
NİTRİK OKSİT ÖLÇÜMÜ
Son yıllarda hava yollarındaki iltihaplanmanın tanısında ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde nefeste nitrik oksit düzeylerinin tayini yapılmaktadır. Yaşa göre değişmekle beraber küçük bir cihaza belirli bir sürede üfleme ile test yapılır. Astım gibi hastalıkların tanı ve takibi için kullanılması önerilmektedir. Ancak bu konuda henüz tam bir görüş birliği sağlanamamıştır.
Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön