Reverzibilite Testi - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
REVERZİBİLİTE TESTİ
Hava yollarındaki daralmanın geri dönüşümlü olup olmadığını göstermek için yapılır. Astım tanısında çok önemlidir. Reverzibilite testleri erken ve geç olmak üzere iki şekilde yapılır.

Erken Reverzibilite testi

Astımın en önemli özelliği hava yolu daralmanın geri dönüşümlü olmasıdır. Bu geri dönüşümlü daralmanın gösterilmesi reverzibilite testleri ile yapılır. Solunum fonksiyon testi yapıldıktan sonra hastaya kısa etkili ß2 agonist (bronş genişletici) verilir. Hastaya 15-20 dakika sonra tekrar solunum fonksiyon testi yapılır. Test sonuçlarında belirli oranda düzelme tespit edilirse pozitif olarak kabul edilir. Astım tanısı için değerlidir.

Geç Reverzibilite Testi

Erken reversibilite ile sonuç alınamadığı durumlarda hala astım şüphesi olan hastalarda hava yollarındaki daralmanın geri dönüşümlü olup olmadığını göstermek için yapılır. Başlangıç solunum fonksiyon testi yapıldıktan sonra hastaya 15 gün süre ile ağızdan ya da inhalasyon yoluyla kortikosteroid (kortizon) verilir. Tedavi sonrası hasta yeniden değerlendirilir. Solunum fonksiyon testlerinde başlangıç değerlerine göre belirli oranda artışın olması geç revezibilite testinin pozitif olduğunu gösterir. Astım tanısı için değerli bir bulgudur.

Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön