Alerjik Hastalıklarda Tanı - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
ALERJİK HASTALIKLARDA TANI (ALERJİ TESTLERİ)
Alerjik hastalıkların tanısı çoğu zaman hastanın öyküsü ile konulabilecek kadar kolaydır. Tanı her ne kadar kolayca konulabilse de yapılacak testler ile hem tanının doğrulanması hem de hastalığa neden olan alerjenlerin belirlenmesi gerekir.

Bu testler konusunda çoğu zaman kargaşa yaşanmaktadır. Her tanısal testin usulüne göre ve gerekli görüldüğü durumlarda yapılması gerekmektedir.  Bazı durumlarda gereksiz testler yapılmakta ya da test sonuçları yanlış olarak yorumlanmaktadır. Sonuç yanlış tanı ve gereksiz tedavi. Her uzmanlık alanında olduğu gibi alerjik hastalıkların tanısı konusunda testlerin yapılması ve yorumlanması deneyim gerektirmektedir.

Alerji kliniklerinde yapılan testlerin yapılması sırasında riskler de içerdiğini unutmamak gerekir. Nadir de olsa bu testler sırasında anafilaksi gelişebilir. Bu nedenle alerji testleri alerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından acil müdahale yapılabilecek ekipmanlara sahip kliniklerde yapılmalıdır.

Bilimsel gelişmeler ışığında yeni geliştirilen tanısal testler de kliniklerde kullanılmaktadır.  Yine de alerjik hastalıkların tanısında hastanın öyküsü ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin besin alerjisi. Doğru tanı konulması deneyim gerektirir. Bu durumun ne kadar gerekli olduğu toplumsal istatistiklerde de görülebilir. Toplumumuzu oluşturan bireylerin %10 civarı kendilerinde besin alerjisi olduğunu düşünmektedir. Ancak bilimsel yöntemlerle alerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından değerlendirilen bu kişilerin ancak %1’inin gerçek besin alerjisi olduğunu  söyleyebiliriz. Bu titizlik gösterilmediğinde özellikle küçük çocuklarda gereksiz yere diyet uygulanmakta hem çocuğun beslenmesine olumsuz yönde etki edilmekte hem de ekonomik açıdan gereksiz yük oluşturmaktadır.

Testlerin basitliği yanında bu süreçler ciddi reaksiyonların gelişmesi açısından çok riskli olabilir. İlaç alerjilerini tespit edilmesi sırasında kullanılan testler buna çok iyi örnektir. Bir kaç gün sürebilen bu testlerin her aşamasında çok dikkatli olunmalıdır.

Unutmayın!

Alerjik hastalıkların tanısında kullanılan testlerin etkinliği yoğun bilimsel çalışmalar sonucunda kanıtlandıktan sonra kullanılmaktadır. Bunların dışında bilimsel değeri olmayan testlerin de popülist yaklaşımlarla sıklıkla önerilmektedir. Bu testler konusunda alerji ve klinik immünoloji uzmanınızdan görüş almalısınız. Alerjik hastalıkların tanısı sadece laboratuvar testleri ile konulamaz. Bu konuda hastaların çok dikkatli olması gerekir.

Alerjik Hastalıklarda Tanı (Alerji Testleri) ile ilgili alt başlıklara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 • Akım Sitometrisi
 • Bazofil Aktivasyon Testleri
 • Besin Yükleme Testleri
 • Bronş Provokasyon Testleri
 • Deri Testleri
 • Endoskopi
 • Eozinofil Sayımı
 • Fiziksel Ürtiker Testleri
 • İlaç Provakasyon Testleri
 • Nitrik Oksit Ölçümü
 • Otolog Serum Deri Testi
 • Pletismografi
 • Reverzibilite Testi
 • Kantitatif Ig Düzeyleri
 • Serum Spesifik IgE
 • Serum Total Ige Tayini
 • Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)


Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön