Eozinofil Sayımı - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
EOZİNOFİL SAYIMI
Eozinofiller alerjik hastalıkların temel hücrelerindendir. Bu nedenle sıklıkla kanda ve dokuda artmış olarak bulunurlar. Alerjik hastalıkların tanısal sürecinde sıklıkla ilk yapılan işlemlerden biridir.

Kanda Eozinofil Sayısının Belirlenmesi

Kanda eozinofillerin sayısının >450/μL veya oranının >%4 olması eozinofili olarak tanımlanır. Ancak alerjik hastalıkların varlığında her zaman eozinofili gözlenmediği gibi, eozinofili varlığı da her zaman alerjik hastalığa işaret etmez.  Bazen de ilaç alerjileri ve eozinofilik pnömoni gibi durumlarda kanda eozinofiller artış olmazken hedef organlarda bulunabilirler. Bu nedenle tanısal değeri yüksek değildir.

Burunda Eozinofil Tayini

Burundan alınan örneklerde yapılan incelemelerde eozinofillerin oranının toplam hücre oranına göre küçük çocuklarda >%4,  ergen ve erişkinlerde ise >%10’dan fazla olması nazal eozinofili olarak adlandırılır. Lokal olarak kullanılan kortizonlu spreylere yanıtın iyi bir göstergesidir. Ancak tekniğindeki ve değerlendirmedeki zorluklar ile yeterli duyarlılık ve özgünlüğe sahip olmaması nedeniyle kullanımı çok azalmıştır.

Balgamda Eozinofil Tayini

Havayolundaki inflamasyonu göstermek için değişik teknikler ile çıkarılan balgamın incelenmesi değerli bir yöntemdir. Balgam elde etmek için hipertonik tuzlu su (%3)  5 dakika ara ile üç kez inhale ettirilir. Her inhalasyon sonrası hasta öksürtülerek bir kaba balgam çıkarması söylenir. Her işlem öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testleri yapılarak hava yollarında daralma olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem, kendiliğinden balgam elde edilemeyen erişkinlerin ve 7 yaşından büyük çocukların çoğunda başarılıdır. Sağlıklı bireylerde balgamda hücre incelemesinde makrofaj ve nötröfil hakimiyeti görülürken, eozinofil ve lenfositlerin sayısı azdır.

Balgamdaki eozinofiller kandaki eozinofillere göre astım varlığı için daha duyarlı ve özgündür. Diğer sebeplerin ekarte edildiği ağır astımı olan çocukların hemen tümünün havayollarında eozinofilik bir inflamasyon olduğu gösterilmiştir.

Eozinofillerden salgılanan Eozinofilik Katyonik Protein (ECP) düzeyi serum, bronkoalveolar lavaj ve nazal sekresyonlarda ölçülebilir. Astım, alerjik rinit ve atopik dermatitte yüksek ECP seviyeleri saptanabilir. Ancak ECP ölçümünün eozinofil sayıları ile kıyaslandığında tanısal üstünlüğü gösterilmemiştir. Bu nedenle klinik kullanımı önerilmez.  

Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön