Selektif İmmünoglobulin A Eksikliği - AydınAlerji-Dr.Faruk DEMİR

Aydın Alerji
İçeriğe git
SELEKTİF İMMÜNOGLOBULİN A EKSİKLİĞİ
Selektif İmmünoglobulin A (IgA) eksikliği en sık görülen primer immün yetmezlik nedenidir. IgA havayolları, sindirim sistemi mukozasını enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlardır. IgA eksikliği olan kişilerde kanda bu antikorlar bulunmaz.

IgA eksikliği olan kişiler bu antikoru üretmez ise de diğer antikorların üretilmesinde sorun yoktur. Bu nedenle IgA eksikliği olan çoğu kişi şikayeti olmadan ya da çok hafif enfeksiyonlar geçirerek sağlıklı bir yaşam sürebilir.

Ancak bu kişilerin enfeksiyonlara daha yatkın olduğu unutulmamalıdır. Yapılan bazı çalışmalarda IgA eksikliği olan hastalar alerjik ve otoimmün hastalıklara daha olduğu gösterilmiştir.

Selektif İmmünoglobulin A Eksikliği Semptom ve Bulgular

Selektif IgA eksikliği olan hastaların en belirgin özelliği tekrarlayan enfeksiyonlar geçirmesidir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla

  • Pnömoni
  • Sinüzit
  • Kulak enfeksiyonları
  • Kronik ishal (Gastrointestinal enfeksiyonlara bağlı)

Ayrıca bu hastalar otoimmün ve alerjik hastalıklara bağlı semptomlar ile de doktora başvurabilir.

Selektif İmmünoglobulin A Eksikliği Tanı

Kanda IgA düzeyinin düşük ve diğer antikor düzeylerinin normal olması ile tanı konabilir. Serum IgA düzeyleri yaşa göre farklılıklar göstermektedir. O nedenle serum düzeylerini değerlendirirken hastanın yaşına göre olan değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Selektif İmmünoglobulin A Eksikliği Tedavi

Selektif IgA eksikliğinde neden tam olarak bilinememektedir. Bu hastalarda diğer antikor eksikliklerinde uyguladığımız immünoglobülin destek tedavisinin yeri yoktur.

Bu hastalarda enfeksiyonların tekrarlamasını engellemek amacıyla koruyucu antibiyotikler kullanılabilir. Ayrıca enfeksiyon geliştiğinde tedavi süresinin daha uzun olması gerekebilir.

Uz.Dr.Faruk DEMİR
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Çocuk Sağlığına Dair Herşey
İçeriğe dön