Hakkımızda

Dr.Faruk DEMİR

Uzmanlık alanları

 • Çocuk Alerji Uzmanı
 • Çocuk İmmünoloji Uzmanı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

Eğitim Bilgileri

 • 1986 – 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Öğrenciliği
 • 1992-1994 Bolu /Mengen/Gökçesu ve Pazarköy Sağlık Ocağı Tabibliği
 • 1994 – 1998 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
 • 1999-2000 30 Yataklı İaşeli Revir Tabip Asteğmenlik Eski Foça / İzmir
 • 1999-2000 Eski Foça Serbest Muayehane
 • 2000-2009 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Uzman Doktor ve Serbest Muayehane
 • 2009-2011 Diyarbakır Özel Hastahane
 • 2011-2012 Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2011-2013 Fırat Üniveristesi  Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı Yan Dal Araştırma görevlisi
 • 2014-2016 Adnan Menderes Üniveristesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı Yan Dal Araştırma görevlisi
 • 2016-2018 Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Kliniği Devlet hizmet yükümlülüğü

 

Üyesi Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 • European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
 • Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • Çocuk Allerji ve Astım Derneği (ÇAAAD)
 • Milli Pediatri Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye İmmünoloji Derneği
 • Aydın Tabip Odası

 

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında aldığım tıp eğitim ile; bölgesel ve ulusal gereksinimler doğrultusunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları alanında ihtiyaç duyulan örnek sağlık hizmetini sunmaktır.

Vizyonumuz

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini veren bir hekim olarak, hasta, hasta yakınları ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak, örnek bir hekimi olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Toplumsal yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Güvenilirlik
 • Özenli ve Saygılı olmaktır.

 

Eserler

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 • Demir B, GuzelAI, Demır S, Demir F, Celik Y. Outcomes of pregnancies in women with parity 10 and more: A case control study. Turkish – German Gynecology Congress SuSesi Resort Hotel Cornelia Diomand Resort Belek-Antalya / TURKEY. May 4-8. POO77. S 228. 2011.
 • Demir B, GuzelAI, Celik Y, Demir S, Demir F. Evaluation of adolescent pregnancies: 10 year experience of a hospital in rural Turkey. Turkish – German Gynecology Congress SuSesi Resort Hotel Cornelia Diomand Resort Belek-Antalya / TURKEY. May 4-8.P 0071. S 224 2011.
 • Süreyya Demir, Bülent Demir, Faruk Demir, Salçuk Atalay, Gülser Bingöl, Barış Akcan, Emel Ataoğlu, Ahmet Çetin. Prenatal tanı konulan fetal safra kesesi taşı: 11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 9-12 Ekim 2014, Belek, Antalya 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
 • Bülent Demir, Süreyya Demir, Faruk Demir, Barış Akcan, Selçuk Atalay, Gülser Bingöl, Emel Ataoğlu, Ahmet Çetin. Prenatal tanı konulan Fryns sendromu 11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 9-12 Ekim 2014, Belek, Antalya 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
 • Süreyya Demir, Faruk Demir, Bülent Demir, Barış Akcan, Lale Vuslat Bakır, Selçuk Atalay, Hilal Aşık, Mehmet Nafi Sakar.Prenatal tanı konulan tek taraflı inmemifl testis ve hidrosel olgusu 11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 9-12 Ekim 2014, Belek, Antalya 9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
 • Bircan Z, Yılmaz A, Katar S, Demir F, Vitrinel A, Yıldırım M. “Childhood idiopathic nephrotic syndrome experience from Turkey”. The 36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 20-23 September, Bilbao, Spain, 2002.

 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Demir B, Demir F. Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler. Perinatolojı Dergisi Cilt 14(4): 188 – 194 (2006).

     . Pınar Uysal, Faruk Demir, Duygu Erge, Cemal Eroğlu, Canten Tataroğlu, Ayşe Yenigün. Atopi̇k Dermati̇tle Karışan Li̇ken Si̇mpleks Kroni̇kus Olgusu. Cilt 2: 13-15 (2015)

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Demir B. Demir S, Demir F, Paşa S, Argun Y G, Gül T. Gebelerde anemi prevalansı ve ilişkili olabilecek demografik faktörler. PP-154 s 91. 10. Ulusal ve jinekoloji ve obstetrik kongresi (TJOD) 9-13 Mayıs 2012.
 • Demir F, Bircan Z, Kervancıoğlu M, Katar S, Onur H, Şahin H. Skorbüt ve Mesane Taşı. XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van, 1997.
 • Demir B, Demir S, Güzel A, Demir F, Karlı Ş, Argun Y G, Gül T. Gebelerde HBSAG, ANTİ-HBS VE ANTİ-HCV seroprevalansı. PP-262 s 134. 10. Ulusal ve jinekoloji ve obstetrik kongresi (TJOD) 9-13 Mayıs 2012.
 • Demir S, Demir B. Bahçe Z, Semur H, Demir F, Gül T. Gebelikte akut apandisit 2 olgu sunumu. PP 379 s 181. 10. Ulusal ve jinekoloji ve obstetrik kongresi (TJOD) 9-13 Mayıs 2012.
 • Demir B, Demir S, Demir F, Yalınkaya A. Klomifen sitrat tedavisi ile oluşan üçüz ve dördüz gebelik olgu sunumu pp 319 s 157: 10. Ulusal ve jinekoloji ve obstetrik kongresi (TJOD) 9-13 Mayıs 2012.
 • Demir B, Demir S, Demir F, Yalınkaya A. Prenatal tanı konulan sakrokoksigeal teratom olgu sunumu: PP 127. 10. Ulusal ve jinekoloji ve obstetrik kongresi (TJOD) 9-13 Mayıs 2012.
 • Ayşe Yenigün,Faruk Demir, Pınar Uysal, Duygu Erge, Fatma Ilay Yılmaz, Şiar Dursun, Ayşe Fahriye Tosun, Utku Oğan Akyıldız. Astım Semptomlarıyla Başvuran Parasomnia Olgusu. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. 15 – 18 Ekim 2014
 • Faruk Demir,Tuğba Özdemir, Ayşe Yeniğün, Pınar Uysal, Duygu Erge, Mehmet Şirin Kaya. Tuberkuloz tanısında mide açlık suyu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22 – 26 Ekim 2014
 • Ayşe Yenigün,Orhan Gürcan Adıgüzel, Pınar Uysal, Faruk Demir, Sevin Kırdar, Duygu Erge. Astım ataktaki çocukta nazofarengeal sürüntüde polimeraz zincir reaksiyonu ile viral etkenlerin değerlendirilmesi. 51. Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015
 • Astım Semptomlarıyla Başvuran Morgagni Herni Olgusu. Faruk Demi̇r, Ayşe Yenigün, Pınar Uysal, Ayşe Hamde Durduran. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi. 16 – 19 Nisan 2015.
 • Ayşe Yeniğün,Faruk Demir, Pınar Uysal, Duygu Erge. Çoklu ilaç allerjisi nedeni ile başvuran pfapa olgusu. Ulusal Cocuk Alerji ve Astim Kongresi. 23-26 Nisan 2014
 • Pınar Uysal, Faruk Demir, Duygu Erge, Ayşle Yenigün Çoklu Besin Alerjisi Olan Cocuklarda Başlangıç Oral Provokasyon Dozları Nasıl Duzenlenmeli?. XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Duygu Erge, Faruk Demir, Nazmiye Özdemir, Merve Katrancı, Ayşe Yenigün. Atopik Dermatitli Hastalarımızın Ozellikleri: Bir yıllık verilerimiz. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim2014
 • Duygu Erge, Pınar Uysal, Hatice Aksu, Faruk Demir, Börte Gürbüz Özgür, Sibelnur Avcil, Şahap Dede, İmran Kurt Ömürlü, Ayşe Yenigün. Polen Alerjisi Olan Astım ve Alerjik Rinitli Adolesan Hastaların Polen Dönemindeki Depresyon ve Anksiyete Bulguları ile Hastaık Ağırlıkarı, Kontrol Düzeyleri ve Tedavi Uyumları Arasındaki ilişki. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Faruk Demir, Pınar Uysal, Şenol Alan, Duygu Erge, Ayşe Yenigün. İnek Sütü Allerjili Olguda Kızamık Aşısına Bağlı Anafilaksi. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Faruk Demir, Duygu Erge, Ayşe Yenigün. Venom Anafilaksisinde Glukokortikoidler Bifazik Reaksiyonları Önleyebiliyor mu? iki Olgu Sunumu… Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Serdar Ceylaner, Duygu Erge, Faruk Demir, Ayşe Yenigün. Klasik Galaktozemili iki Kardeşte Atopik Dermatit ve Yumurta Allerjisi Birlikteliği Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Duygu Erge, Faruk Demir, Ayşe Yenigün.Ağır Buğday Allerjisi: Un inhalasyonu ile Tekrarlayan Ölüme Yakın (near-fatal) Anafilaksi Yaflayan Bir Süt Çocuğu. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Duygu Erge, Faruk Demir, Ayşe Yenigün. Tedaviye yanıtsız kronik spontan ve otoimmun ürtikerli iki adolesanda ilk dozdan itibaren Omalizumab’ın etkinliği. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Faruk Demir, Duygu Erge, Cemal Eroğlu, Canten Tataroğlu, Ayşe Yenigün. Atopik Dermatitle Karışan Liken Simpleks Kronikus Olgusu. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Pınar Uysal, Duygu Erge, Faruk Demir, Ayşe Yenigün.Kronik Otoimmun Ürtikerin Seyri Kronik Spontan Ürtikerden Ne Kadar Farkli? Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 25-29 ekim 2014
 • Semiha Terlemez, Faruk Demir, Derviş Gökdoğan, Yasin Bulut, Yavuz Tokgöz, Pınar Uysal, Ayşe Yenigün Asetil Salisilik Asit Kullanımına Sekoder Gelişen DRESS Sendromu. Ulusal Pediatrik Kadiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi. 15-18 Nisan 2015, Denizli